Mimi. 18. Bisexual. Nemesgulács.
"elfogynak a kedves szavak, ha itt az óra, nincs mosoly, csak harag, egy hosszúra nyúló múló pillanat, ami a fejben benn ragad."

Szerelmes lettem az összesbeee *-*
Kis nyúlbélák :$

Notes
1
Posted
23 hours ago
m-aniere:

send me your writing (poems, stories, doodles etc.) I would love to read it all 

m-aniere:

send me your writing (poems, stories, doodles etc.) I would love to read it all 

(via leleklet)

Notes
33648
Posted
1 day ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter