Mimi. 18. Bisexual. Nemesgulács.
"elfogynak a kedves szavak, ha itt az óra, nincs mosoly, csak harag, egy hosszúra nyúló múló pillanat, ami a fejben benn ragad."

Ten Word Poem #6 
(via myunexpectedd)

(Source: poemsbysmm, via panni-i)

Perhaps we’ll meet again when we’re better for each other.
Notes
358731
Posted
5 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter