Mimi. 18. Bisexual. Nemesgulács.
"elfogynak a kedves szavak, ha itt az óra, nincs mosoly, csak harag, egy hosszúra nyúló múló pillanat, ami a fejben benn ragad."

(via vidacsfruzsi)

(Source: doriikka, via pixicaptain)

Ha követ hajítasz egy tóba, a tó vize fodrozódni kezd, majd újra kisimul. De valami örökre megváltozik ott lent, a tó fenekén..
Notes
406
Posted
2 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter