Mimi. 18. Bisexual. Nemesgulács.
"elfogynak a kedves szavak, ha itt az óra, nincs mosoly, csak harag, egy hosszúra nyúló múló pillanat, ami a fejben benn ragad."
pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

pizzapriince:

following back everyone until i find a tumblr gf♡

(Source: picsground, via efeliin)

Notes
48844
Posted
4 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter